,

KÖFOP-1.0.0 VEKOP-15-2017-00052 azonosítószámú „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében „Az Ibtv-nek való megfelelőség biztosítása: kódaudit, szakértői szolgáltatások