+36 70 771 2451 info@aponius.com

Adatvédelmi tájékoztatás

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

  1. Preambulum

 

Az APONIUS Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja az ügyfeleit, illetve szerződéses partnereit az általa, az adott partner vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

 

A személyes adatainak megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandók az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személyek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

 

  1. Az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő

 

Megnevezés:                APONIUS Consulting Kft.

Székhely:                     1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 9. I. em. 1.

Cégjegyzékszám:          01-09-301540

Adószám:                     25953682-2-42

 

  1. A kezelt személyes adatok köre, a személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

 

3.1.      A regisztrációval és a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy az Ön által a honlapon történő regisztrációja során megadott személyes adatai révén az Adatkezelő Önnel felvehesse a kapcsolatot.
Kezelt adatok köre A megkeresett Adatkezelő az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma), valamint az Ön által használt számítógépes eszközének IP címét kezeli.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő az Ön adatait az Ön hozzájáruló nyilatkozatának a visszavonásáig kezeli.

3.2.      A hírlevélre történő feliratkozással összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy amennyiben Ön a honlapon történő regisztráció során feliratkozik hírlevelünkre, akkor az Adatkezelő az Ön által megadott e-mail címes elérhetőségére hírlevelet küldhessen aktuális rendezvényeiről, szolgáltatásairól és fontos híreiről.
Kezelt adatok köre A megkeresett Adatkezelő az Ön e-mail címét, illetve adott esetben az Ön által közölt további személyes adatait kezeli.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli a személyes adatait.

 

3.3.      A meghirdetett álláspályázattal és az önéletrajzok megőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy az önéletrajzában szereplő vagy az Ön által megadott elérhetőségen keresztül fel lehessen Önnel venni a kapcsolatot állásinterjúra történő időpontegyeztetés érdekében. Az önéletrajzát az álláshirdetést feladó Adatkezelő felhasználja az Ön alkalmasságának megítélése során is.
Kezelt adatok köre Az álláshirdetést feladó Adatkezelő az önéletrajzban megadott, illetve az Ön által közölt személyes adatokat kezeli.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Az adatkezelés időtartama A személyes adatokat az Adatkezelő az önéletrajz elküldésétől számított 2 évig kezeli, ezt követően törli.

3.4.      A tanácsadási szolgáltatásra vonatkozó ajánlattal összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a közbeszerzéssel kapcsolatos tanácsadásra vonatkozóan ajánlatot tegyen az Ön részére.
Kezelt adatok köre Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, e-mail címét, illetve az Ön által az ügyével összefüggésben közölt további személyes adatokat kezeli.
Az adatkezelés jogalapja Amennyiben az Adatkezelő magánszemélynek tesz ajánlatot, akkor a szerződéskötés előkészítése jelenti a jogalapot [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Amennyiben az Adatkezelő jogi személynek tesz ajánlatot, akkor az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával végzi [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Az adatkezelés időtartama Az ajánlattal összefüggő adatkezelés 5 évig tart. Az adatmegőrzés indoka, hogy hiteles bizonyítékok álljanak rendelkezésre abban az esetben, ha a szerződés létrejöttével, tartalmával, az ajánlati kötöttséggel, a szerződés értelmezésével, valamint a szerződés érvényességével kapcsolatban jogvita merülne fel.

 

3.5.      A tanácsadási szolgáltatással kapcsolatos szerződéskötésre vonatkozó adatkezelés

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy az Ön és az Adatkezelő között a közbeszerzéssel kapcsolatos tanácsadásra vonatkozóan szerződés jöhessen létre.
Kezelt adatok köre Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön által a szerződéskötéssel összefüggésben közölt személyes adatait kezeli.
Az adatkezelés jogalapja Amennyiben az Adatkezelő magánszeméllyel köt a tanácsadásra vonatkozó szerződést, akkor a szerződés teljesítése jelenti a jogalapot [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Amennyiben az Adatkezelő a jogi személlyel köt a tanácsadásra vonatkozó szerződést, akkor az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával végzi [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés a tanácsadásra vonatkozó szerződést megszűnésétől számított 5 évig tart. Az adatmegőrzés indoka, hogy hiteles bizonyítékok álljanak rendelkezésre abban az esetben, ha a szerződés létrejöttével, tartalmával, az ajánlati kötöttséggel, a szerződés értelmezésével, a szerződés érvényességével, illetve a szerződés teljesítésével vagy a szerződésszegéssel kapcsolatban jogvita merülne fel.

 

3.6.      A számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja A tanácsadásra vonatkozó szerződések teljesítése olyan gazdasági eseménynek minősül, amelyek esetében az Adatkezelőnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései alapján meg kell őriznie az ezen gazdasági eseményt alátámasztó számviteli bizonylatokat. Az adatkezelés célja az Adatkezelők számviteli kötelezettségének teljesítése, és ennek bizonyítása hiteles bizonyítékok álljanak rendelkezésre.
Kezelt adatok köre Az adatkezelés során az Adatkezelő a kibocsátott számlát tárolja, amely magánszemély esetében tartalmazza az érintett nevét, általa megadott számlázási címet.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőket terhelő jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelők a személyes adatokat az üzleti év lezárását követő 8 évig őrizik meg.

 

3.7.      A szerződéses partner kapcsolattartói adatainak kezelése

 

Az adatkezelés célja Az adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat létesítése, a szerződések megfelelő teljesítése.
Kezelt adatok köre Az Adatkezelők a szerződéses partner kijelölt kapcsolattartójának nevét, e-mail címét és telefonszámát kezelik.
Az adatkezelés jogalapja Az Adatkezelők az adatkezelést az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával végzik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés az Adatkezelők és az üzleti partner közötti szerződés (vagy szerződéses kapcsolat) megszűnését követő 5 évig tart

 

  1. Az Adatkezelő weboldalának meglátogatásával kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.aponius.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) cookie-kat (sütiket) használ, amely fájlok a felhasználó oldallátogatási szokásairól információkat szolgáltatnak, de személyes információkat nem tárolnak. A sütik lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy szolgáltatásaikat fejlesszék, a felhasználói élményt fokozzák. A sütik által szolgáltatott adatok tanulmányozása révén változatosabb, és a látogatók igényeihez igazított felhasználó élményt tudunk nyújtani.

 

A cookie-k használatát Ön a saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.A cookie-k által gyűjtött információkat a Weboldal nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

 

A Weboldal független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Weboldal nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a
Weboldal felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

 

A Weboldal fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a Weboldalt, az a
változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

 

  1. Adatfeldolgozó igénybevétele

 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzéséhez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

 

  1. Adattovábbítás

 

            Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat kizárólag könyvelési célból a szerződéses partner könyvelő iroda részére továbbítja.

 

Harmadik országban székhellyel rendelkező adatkezelő részére az Adatkezelő nem továbbít       személyes adatot.

 

  1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

            Az Adatkezelő munkavállalói kizárólag a munkaszerződésükben és munkaköri leírásukban        rögzített feladataik ellátásának teljesítése érdekében kezelik az adatokat.

 

  1. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

 

  1. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

 

Tájékoztatás kéréséhez való jog Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a megkeresett Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.
Másolat készítéséhez való jog Ön másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a megkeresett Adatkezelő az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az Önről kezelt személyes adatok másolatát.
Módosításához

való jog

A megkeresett Adatkezelő kérelmére módosítja, pontosítja a személyes adatát, vagy a továbbiakban az Ön által a rendelkezésre bocsátott új személyes adatot tárolja (például az új, frissített önéletrajzát).
Hozzájárulás visszavonása

 

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, akkor Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
Törléshez való jog Az Adatkezelő elérhetőségére küldött levelében kérheti a személyes adatainak a törlését. Az Adatkezelő csak a GDPR által meghatározott esetekben tagadhatja meg az Ön kérelmét.
Elfeledtetéshez

való jog

 

Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a személyes adatokat törölnie kell, akkor az Adatkezelő minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott adatokat átvevő adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte az Adatkezelőtől a személyes adatok törlését.
Korlátozáshoz

való jog

Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha

–        az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

–        az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozáshoz való jog esetében meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

Adathordozható-

sághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait (például önéletrajzát) széles körben használt formátumban (így különösen .pdf, .doc kiterjesztésű fájlban) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti, hogy közvetlenül a megkeresett Adatkezelő továbbítsa a személyes adatait más adatkezelő számára.
Tiltakozáshoz

való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával történő kezelése ellen. Az Adatkezelő ekkor megvizsgálja az Ön jogos érdekeit, és elsődlegesen akkor kezelheti a személyes adatokat, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

A megkeresett Adatkezelő a kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

 

A kérelem megtagadása esetén a megkeresett Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a megkeresett Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 

  1. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

 

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken, valamint a kozbeszerzes@aponius.com e-mail címen fordulhat. Az igényérvényesítését, panaszát írásban, elektronikus úton, vagy személyesen – jegyzőkönyvbe rögzítéssel – terjesztheti elő az Adatkezelőnél. A kérelmet, panaszt az Adatkezelő annak tartalma alapján, 15 napon belül elbírálja, megvizsgálja.

 

Jogainak érvényesítése céljából az Adatkezelő intézkedéseinek jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) hatósági eljárását kezdeményezheti.

 

Közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha az Ön megítélése szerint az Adatkezelő az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a jogszabálysértő eljárása során Önnek kárt okoz.

 

  1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

 

Budapest, 2022. szeptember 04.

 

 

APONIUS Consulting Kft.

ADATKEZELŐ