+36 70 771 2451 info@aponius.com

Alakszerűséghez kötött szerződések módosítása

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződésekre, és ezen belül a szerződésmódosításokra is, a Kbt. mellett alkalmaznunk szükséges a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.) is. Ezt maga a Kbt. deklarálja, amikor a 2. §...

Intézkedést tenni vagy nem tenni?

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 55. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza: „(…). A módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.” Mit...