+36 70 771 2451 info@aponius.com

Alakszerűséghez kötött szerződések módosítása

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződésekre, és ezen belül a szerződésmódosításokra is, a Kbt. mellett alkalmaznunk szükséges a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.) is. Ezt maga a Kbt. deklarálja, amikor a 2. §...

Útmutató – eljárások előkészítése

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács (a továbbiakban: Tanács) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 183. § bekezdés c) pontja szerint a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatókat készít. A Tanács...

Az Integritás Hatóság

Az Integritás Hatóság Az Integritás Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) autonóm államigazgatási szerv. A Hatóságot, Alapító okirata[1] szerint, az Országgyűlés 2022. november 4. napján alapította, az európai uniós költségvetési források felhasználásának még hatékonyabb...

Módosult útmutató a hiánypótlásról

Módosult útmutató a hiánypótlásról A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2023. február 20. napján módosította a hiánypótlás szabályairól szóló útmutatóját. A módosított Útmutató nem változtatott a hiánypótlás céljáról és annak alkalmazásáról kialakított...